Uitvaartverzekering

Informatie over uitvaartverzekeringen

Wist jij dat veruit de meeste Nederlanders een uitvaartverzekering hebben? Ongeveer 7 op de 10 Nederlanders hebben één of zelfs meerdere uitvaartverzekeringen.

Zoals de naam al doet vermoeden dekt deze verzekering de kosten van de uitvaart. Dit kan zowel een crematie als een begrafenis zijn. Gemiddeld kost een uitvaart 8.500 euro. De uitvaartverzekering is niet verplicht, maar zeker aan te raden. Als er niets geregeld is, staan je nabestaanden voor de kosten van jouw uitvaart. Dat wil je natuurlijk niet! Voordat je een uitvaartverzekering afsluit is het verstandig om je te verdiepen in het onderwerp. Hieronder tref je nuttige informatie aan over de uitvaartverzekering.

Heb je een uitvaartverzekering echt nodig?

Daar kunnen we kort over zijn…. Ja. Afhankelijk van de wensen van de overledene en de nabestaanden kunnen de kosten hoog oplopen. Voor een waardig afscheid wil je niet ieder dubbeltje omdraaien. Met een goede uitvaartverzekering hoeft dat ook niet. In de loop der jaren doe je er verstandig aan om je uitvaartverzekering wel up to date te houden. De kosten van een uitvaart stijgen namelijk, dus moet het verzekerd bedrag in je verzekering ook af en toe weer bijgesteld worden.

Welke uitvaartverzekeringen zijn er?

De uitvaartverzekeringen kun je onderverdelen in drie groepen. Het gaat om de volgende vormen:

Na het overlijden van de verzekerde wordt er geen geld uitgekeerd, maar de uitvaart wordt geregeld. De uitvaartverzorger weet wat de bedoeling is en voert hetgeen vastgelegd is in de polis uit. Toch hebben nabestaanden vaak nog aanvullende wensen, of is de opkomst bij de plechtigheid veel groter dan verwacht. Alle extra’s buiten de dekking van de natura uitvaartverzekering wordt een nota voor gestuurd aan de nabestaanden. Bij deze verzekering hoef je geen uitvaartverzorger in te schakelen. Het overlijden moet gemeld worden aan de verzekeraar, die vervolgens alles regelt.

Deze uitvaartverzekering keert het verzekerde bedrag uit. Je kunt zelf een uitvaartverzorger inschakelen die de dienst gaat regelen en coördineren. De nota voor de kosten wordt gestuurd naar de nabestaanden. Met de uitkering uit de uitvaartverzekering kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk gedragen worden.

Tot slot is het ook mogelijk om beide eerder besproken vormen te combineren. Dit biedt voordelen. De basis wordt gevormd door een natura uitvaartverzekering. Hierin zitten bepaalde diensten verwerkt, zoals bijvoorbeeld een kist of een urn en een koffietafel voor een aantal personen. Omdat er vaak aanvullende kosten zijn, is er ook nog een kapitaal verzekerd in deze polissen. Met de kapitaaluitkering kunnen de extra kosten betaald worden.

Wat dekt de uitvaartverzekering?

Deze verzekeringsvormen worden vaak met elkaar verward. Beide verzekeringen komen tot uitkering bij overlijden van de verzekerde. Toch is er een belangrijk verschil. De uitvaartverzekering kent namelijk geen einddatum. Bij jong overlijden keert de verzekering uit, maar ook als je pas op je 105e jaar overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering heeft een vastgestelde einddatum. De einddatum van deze verzekering is vaak op de 70e of 75e verjaardag. Als de verzekerde leeft op de einddatum, vervalt de verzekering zonder een bedrag uit te keren.

De verzekeringen dienen ook voor verschillende doelen. De overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie is sterk afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag, de leeftijd bij het afsluiten van de verzekering en de einddatum van de premiebetaling. Door de uitvaartverzekering op een jonge leeftijd af te sluiten, kun je de premie laag houden. Dit komt doordat de kans op overlijden van jonge mensen klein is, en er kan nog een lange periode premie betaald worden. Onderstaande voorbeelden geven jou een indruk van de hoogte van de kosten. Wij hebben verschillende leeftijden en verzekerde bedragen gehanteerd om aan te geven hoe sterk de afhankelijkheden zijn met het verzekerd bedrag en de leeftijd. Het zijn afgeronde bedragen.

 

Leeftijd Duur premiebetaling Verzekerd bedrag Premie per maand
18 Levenslang 8.500 euro 6 tot 9 euro
45 Levenslang 8.500 euro 14 tot 18 euro
18 Levenslang 12.000 euro 10 tot 13 euro
45 Levenslang 12.000 euro 20 tot 26 euro
18 Tot 65 jaar 12.000 euro 12 tot 15 euro

 

Maakt leeftijd een verschil voor de premie?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is de leeftijd mede bepalend voor de hoogte van de premie. Dit blijkt ook uit bovenstaande voorbeeldberekeningen. Na het afsluiten van de uitvaartverzekering stijgt de premie niet meer door het ouder worden. Mensen die op gevorderde leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten kunnen geconfronteerd worden met een zeer hoge premie. Dit is ook te verklaren. Door de hogere leeftijd is de kans op overlijden groter in vergelijking met jongere verzekerden. Daarnaast moet er in minder maanden het benodigde verzekerde bedrag opgebouwd worden. In meerdere opzichten is het verstandig om op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten.

Gezondheid en het afsluiten van een uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering worden er vragen gesteld over de gezondheid van de verzekerde. Op deze manier voorkomen verzekeraars dat mensen die ernstig ziek zijn nog een uitvaartverzekering afsluiten, terwijl bekend is dat de levensverwachting nog maar kort is. De ene verzekeraar stelt maar een paar vragen. Een andere verzekeraar kiest juist voor een uigebreide gezondheidsverklaring. Mensen met een levensverwachting die niet past bij de leeftijd kunnen door de verzekeraar afgewezen worden. Een andere optie is een verhoogde premie. De verzekeraar gaat bijvoorbeeld akkoord, maar brengt wel een opslag van bijvoorbeeld 25 procent in rekening.

Uitvaartverzekeraars sturen nabestaanden naar uitvaartverzorgers zonder keurmerk

Nabestaanden hebben vaker klachten over uitvaartverzorgers. Uit onderzoek van UvW, een uitvaartverzekeringen-portaal, blijkt …

Belastingdienst krijgt inzage in uw (natura)uitvaartverzekering

Vanaf 1 januari 2017 hebben ook natura-uitvaartverzekeraars een renseigneringsverplichting. Dit wil zeggen dat de verzekeraars …